Skarga na administratora danych osobowych do KIOD

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych nie jest zgodne z przepisami Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. może zgodnie z art. 41 Dekretu złożyć skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, a następnie do właściwej dykasterii Stolicy Apostolskiej, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.