Dokumenty i publikacje

Dokumenty

Publikacje

Podręcznik

 1. Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele katolickim, wersja 1 (2018 r.)
 2. Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele katolickim, wersja 2 (2019 r.)
 3. Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele katolickim, wersja 3 (2019 r.)

Praktyczne wskazania

 1. Praktyczne wskazania z dnia 23 listopada 2018 r. z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wizytą duszpasterską (kolędą) wydane przez KIOD.
 2. Praktyczne wskazania z dnia 3 grudnia 2018 r. z zakresu ochrony danych osobowych w związku z korespondencją okolicznościową (życzeniami) wydane przez KIOD.
 3. Praktyczne wskazania z dnia 13 maja 2019 r. z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego wydane przez KIOD przy współpracy z UODO.
 4. Praktyczne wskazania z dnia 10 czerwca 2019 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych przy organizacji pielgrzymek wydane przez KIOD.
 5. Praktyczne wskazania z dnia 13 września 2020 r. dotyczące ochrony danych osobowych w archiwach kościelnych wydane przez KIOD.
 6. Praktyczne wskazania z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczące ochrony danych osobowych przy wystąpieniach z Kościoła wydane przez KIOD.

Uwagi

 1. Uwagi z dnia 16 września 2020 r. dotyczące ochrony danych osobowych przy zbieraniu podpisów.
 2. Uwagi z dnia 15 marca 2021 r. dotyczące wykładni przepisów art. 11 i art. 34 Dekretu KEP regulującego ochronę danych osobowych w Kościele.
 3. Uwagi z dnia 3 listopada 2021 r. dotyczące stosowania art. 11 ust. 3 Dekretu o ochronie danych osobowych oraz nr 116 Dekretu o przygotowaniu do małżeństw wydane przez KIOD.

Odpowiedzi

 1. Odpowiedzi KIOD na skargi na administratorów danych osobowych (wybrane kazusy za lata 2018–2021)
 2. Odpowiedzi KIOD na zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych (wybrane kazusy za lata 2018–2021)

Inne publikacje

 1. P. Kroczek, P. Skonieczny, Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim. Komentarz do Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 2018 roku, t. 1, część 1: Kwestie wstępne, część 2: Preambuła, Kraków 2022, seria: Annales Canonici. Monographiae, red. serii J. Krzywda, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ISBN 978-83-63241-29-2.
 2. P. Kroczek, P. Skonieczny, Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim. Komentarz do Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 2018 roku, t. 2, część 3: Zagadnienia ogólne. Artykuły 1–5, Kraków 2022, seria: Annales Canonici. Monographiae, red. serii J. Krzywda, nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ISBN 978-83-63241-31-5. Komentarz powstał w ramach projektu "Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” finansowanego przez NCN, nr DNM/SP/512588/2021."

Publikacje dostępne u inspektorów ochrony danych zgłoszonych do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz w kuriach diecezjalnych i zakonnych.