ZGŁOSZENIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
KOŚCIELNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe


Niniejszym informuje się, że:

  1. Administratorem danych podanych w formularzu będzie Kościelny Inspektor Ochrony Danych (KIOD), Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), adres e-mail: kiod@episkopat.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenia przez KIOD procedury w związku ze zgłoszeniem, jak też z wykonaniem innych praw i obowiązków KIOD, na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na KIOD oraz w celu wykonania zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej KIOD.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia procedowania zgłoszenia a następnie będą archiwizowane.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania.